SalmedagSyng Nyt salmedagI Syng Nyt-regi afholder vi i oktober, cirka hvert andet år en salmedag med masser af oplæg og godt samvær omkring salmesagen.

I 2023 fandt dagen sted lørdag d. 7. oktober, og programmet følger herunder.   

Længere nede på siden kan du læse om de tidligere års Syng Nyt salmedage. 

_____PROGRAM Syng Nyt salmedag 2023, lørdag d. 7. oktober


Kl. 9.30: Indskrivning, kaffe og rundstykker


Kl. 10: Velkomst og status på salmearbejdet v/ Morten Skovsted, ansvarlig for Syng Nyt og salmer.dk


Kl. 10.30: Præsentation af udgivelse om teologien i de nye salmer v/ prof. em. Kirsten Nielsen, redaktør

I dagens anledning lanceres Syng Nyts spritnye udgivelse: ’Teologien i nyere salmer’. Alle deltagere får et gratis eksemplar af bogen.
Med denne bog bliver ikke blot centrale temaer i velkendte nyere salmer, men også mindre kendte salmer fra ’Salmer.dk’ introduceret.


Kl. 11: Salmer om evigheden. Præsentation af ny salmesamling v/ Iben Krogsdal

Præsentation af ny salmesamling v/ Iben Krogsdal: ’Midt i mysteriet’ - 86 nye salmer.
Siden P.G. Lindhardt i 1952 på Askov Højskole henviste alle forestillinger om det evige liv til rent ønskedrømmeri, har evigheden og det evige liv levet lidt underforstået i både teologi og salmer. Efter tre års optagethed af alder set i et evighedsperspektiv har jeg skrevet en salmedigtsamling om at leve i skæret af evigheden og det evige liv. 


Kl. 11.45: Salmer som trosberedskab v/ Hans Raun Iversen, lektor emeritus

”Tal til hinanden med salmer hymner og åndelige sange syng og spil af hjertet for Herren”, siger Paulus (Ef 5,19). ”Lad din stemme klinge”, siger Kingo. På deres tid var og endnu mere i dag er salmesang afgørende som beredskab for den kristne tro.


Kl. 12.30: Frokost


Kl. 13.15: Dom i nyere salmer v/ Merete Bøye, sognepræst, skribent og debattør

Kan det lade sig gøre at holde fokus på Guds barmhjertighed og tilgivende nåde, samtidig med at man også taler om Guds retfærdige dom? Det forsøger enkelte danske salmedigtere i dag at tage livtag med.Kl. 14: De nye børnesalmer v/ Martin Hornstrup, organist og komponist                

Vi ser i disse år en bevægelse væk fra bibelfortællingerne og over mod gudsbilleder – man kan tale om en slags opteologisering af børnesalmerne, fordi de er mere fortolkende end formidlende. Samtidig fylder Gud som skaber det meste, og tunge kristne begreber som synd, skyld og dom er nærmest fraværende.              


Kl. 14.45: Opstandelsen i nyere salmer v/ Birgitte Graakjær Hjort, ph.d., ansat ved FUV.

Man kan gruble sig en hovedpine til over, hvordan vi skal forstå opstandelse, og hvordan budskabet om opstandelse bedst kan formuleres eller synges ud. Man kan også tage hovedet og den analytiske sans under armen og slet ikke forholde sig til teologien i de nye salmer om opstandelse. Kan man også gøre noget helt tredje?


Kl. 15.30: Kaffe med kage


Kl. 16.15: Skabelsesteologien i nyere salmer v/ Søren Holst, lektor på teologisk fakultet, Kbh.  

Skabelsen og menneskets forhold til det skabte behandles i mange nyere salmer – muligvis også hyppigere end i den ældre salmedigtning, selv om det er svært at lave nøjagtig statistik på. Hvordan behandler de nye salmedigtere temaet? Hvilket billede af nutidig teologi giver salmerne? – Og er en sang om det skabte nødvendigvis en salme? 


Kl. 16.50: Afslutning med fællessang

_________


Fra de foregående års Syng Nyt salmedage kan nævnes følgende programpunkter:


Syng Nyt salmedag 2021 i Hjortshøj


 • Salmernes bog, den første salmebog v/ Hans Jørgen Lundager Jensen, professor emeritus fra teologi på Aarhus Universitet.
 • Aarhus stifts salmehæfte ’ Nye salmer til hele året’ v/ biskop Henrik Wigh-Poulsen
 • Grundtvigs salmefornyelse v/Erik A. Nielsen, professor emeritus fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
 • Den nye Højskolesangbog v/ Anne Odgård Eyermann, medlem af redaktionsgruppen bag den nye, 19. udgave af Højskolesangbogen.
 • Nyt tidsskrift: SANG v/ Lea Wierød Borcak.
 • Præsentation af den nye jubilæumsbog v/ Kirsten Nielsen I 2019 havde vi to arrangementer, hvoraf det seneste var markeringen af Hans Thomissøns salmebogsjubilæum.
Dagen bestod af to foredrag og en salmekoncert:

 • Foredrag ved sognepræst og salmehistoriker Peter Noer om ’Thomissøns salmebog og Salmebogens historie’.
 • Foredrag v/Morten Skovsted om ’Den autoriserede salmebogs fremtid’.
 • Salmekoncert i kirken med nye og gamle toner over 450 års salmetoner.


I maj måned 2019 havde vi et telt på Kirkedagene/Himmelske dage i Herning.
På 'Mulighedernes marked' indbød vi til 17 spændende oplæg. med følgende titler og foredragsholder: 


 • Hvad skal vi med nye salmer? v/ Morten Skovsted
 • Den gode melodi v/ Erling Lindgren
 • De nye salmers betydning i Avedøre kirke v/ Ida Kongsbak
 • Hvad er en god børnesalme? v/ Hanne Jul Jakobsen og Martin Hornstrup
 • Salmesang som paradigme for kirkens arbejdsformer v/ Hans Raun Iversen
 • Salmer til de tynde timer – om sjælesorg i salmer v/ Lone Vesterdal og Camilla Svanberg
 • Om Ole Sarvigs salmer v/ Julie Damlund
 • Salmer fra Taizé v/ Inge Marie Kirketerp
 • Om sit arbejde med melodierne gennem årtier v/ Willy Egmose
 • Danske Kirkedage og mine salmer v/ Hans Anker Jørgensen
 • At skrive salmer i skyggen af de store v/ Holger Lissner
 • Om Kirkedagenes og Løgumklostersangbogens betydning for nye salmer... v/ Bent Andreasen
 • Naturen i salmerne v/ Henrik Wigh-Poulsen
 • Sådan blev '100 salmer' til v/ Morten Skovsted
 • Fra Brorsons salmeskat v/ Bettina og Peter Noer
 • Om det grundtvigske i de nye salmer v/ Ingrid Ank
 • Om Livsmessen v/ Iben Krogsdal                    I 2018 var vi i Hjortshøj med bl.a. følgende indlæg:


 • Kirkeminister Mette Bock om ’Sangens renaissance: Vi er ved at genopdage sangens betydning for fællesskabet og livsmodet’
 • Jørgen Carlsen: Arbejdet med den kommende udgave af Højskolesangbogen
 • Erling Lindgren: Melodier til tiden. Om tidens krav til sang- og salmemelodier
 • Kirsten Nielsen: Hvem er Gud i Holger Lissners salmer?
 • Lisbeth Smedegaard Andersen om sine salmer


I 2017 var det Odense Domkirke, der lagde hus til salmedagen i samarbejde med Fyns stift med bl.a. følgende indlæg:


 • Iben Krogsdal om sine nydigtninger af Luthers salmer
 • Tine Lindhardt om behovet for nye salmer
 • Michael Nielsen om sine salmer
 • Rasmus Nøjgaard om tankerne bag Kirkesangbogen: Hvorfor synge sange i kirken?
 • Povl Balslev om den gode melodi
 • Martin Hornstrup om arbejdet i ’Forum for børnesalmer’ og spørgsmålet: Hvad kan og skal en børnesalme?


I 2016 foregik Syng Nyt Salmedagen i Hjortshøj med b.la. følgende indlæg:

 • Louise Højlund: Simon Grotrians salmer
 • Kirsten Nielsen og Mads Djernes: ”Om at lukke salmer op”.
 • Lotte Thyrring Andersen om Jørgen Gustava Brandts salmeforfatterskab.
 • Holger Lissner om sine salmer
 • Panelsnak om salmemelodier v/ organisterne Charlotte Schiøtz, Martin Hornstrup og Søren Kinch Hansen


I 2015 afholdtes dagen i Vartov, København i samarbejde med Gruntvigsk Forum og Folkekirkens Ungdomskor. Fra progrmamet: 

 • Marianne Christiansen  om Grundtvigs salmefornyelsesprojekt
 • Erik Skyum-Nielsen om salmen som litterær genre.
 • Jakob Lorentzen om at komponere nye, sangbare salmemelodier
 • Lotte Smith-Petersen om de nye salmer og børnene
 • Ulla Morre Bidstrup om nye Salmer til de kirkelige handlinger
 • Paneldebat: Autorisation eller kaos? Med Carsten Clemmesen, Hans Raun Iversen og Henrik Wigh-Poulsen
 • Fyraftensang i Vartovs gård ved Bertel Haarder
 • På dagen deltog desuden børne- og ungdomskor fra Måløv kirke, Esajas kirke, Rosenvængets og Vesterbro sogn under ledelse af Niels Granvig, Sigga Eythorsdottir, Marlene Lollike og Lotte Smith-Petersen


I 2014 var vi i Hjortshøj med følgende program:

 • Helga Kolby Kristiansen om kampen for de nye salmer i salmebogen.
 • Hans Raun Iversen om den nye salmesang og kirkens fornyelse i dag
 • Lars Busk Sørensen om et liv som salmedigter
 • Kirsten Nielsen om gudsbilleder i nyere salmer
 • Workshop v/  Søren Kinch Hansen med indøvelse af salmekorsatser til fremførelse i kirken ved aftenens koncert
 • Ulla Morre Bidstrup om Grundtvigs salmeprogram og de nye salmer
 • Hans Dammeyer: Hvad er en ’rytmisk salme’?
 • interview med Simon Grotrian, lavet til Syng Nyt salmedagen
 • Koncert v/ Marianne Harboe og Hans Dal: Salmer i sorg og glæde


I 2013 var vi i Hjortshøj med følgende program

 • Jørgen Kjærgaard: Hvorfor skal vi have flere salmer
 • Jesper Gottlieb om at komponere til nye salmer
 • Hans Anker Jørgensen: Tanker efter 57 år i salmeværkstedet
 • Indøvelse af ny korsats v/ Maria Kynne
 • Holger Lissner: At oversætte salmer til dansk
 • Iben Krogsdal: Hvordan skriver man salmer, når det religiøse sprog er under forandring?
 • Janne Mark fortæller om et ambitiøst, nyt salmeprojekt (Kirkesangbogen)
 • Koncert med Helene Blum, Maria Kynne, Janne Mark, Lisbeth Iversen m.fl.


I 2012 og 2011 var der tale om mindre arrangementer, der mere havde karakter af møde og samtale end af større, offentlige arrangementer.