SalmedagSyng Nyt salmedagI Syng Nyt-regi afholder vi i oktober, cirka hvert andet år en salmedag med masser af oplæg og godt samvær omkring salmesagen.

I 2021 har vi nu lagt os fast på lørdag d. 9. oktober, og programmet er nu færdigt. Se herunder. 

_____


PROGRAM Syng Nyt salmedag 2021


Lørdag d. 9. oktober, kl. 10-17 i Hjortshøj v/ Aarhus


Syng Nyt og Salmer.dk indbyder hermed til den niende Syng Nyt salmedag, der i år markerer Syng Nyts 10-års jubilæum. Dagen er for præster, organister og andre salmeinteresserede.


9.30               Indskrivning med kaffe og rundstykker


10                  Velkomst og status på salmearbejdet
Morten Skovsted vil gøre status efter ti års salmearbejde i Syng Nyt og på salmer.dk. Han vil fortælle, hvordan Syng Nyt blev til salmer.dk, og hvordan salmearbejdet på den måde med årene er blevet stadigt bredere lagt an. Desuden skal vi høre om den nye, store artikeldatabase, om digitaliseringen af Anders Mallings ’Salmehistorie’, om etableringen af Salmehistorisk netværk samt om Salmegang, børnesalmevideoer og andre kommende projekter.


10.45             Salmernes bog, den første salmebog
Hans Jørgen Lundager Jensen, der er professor emeritus fra teologi på Aarhus Universitet, vil med den brede pensel sige noget om de forskellige teologiske strømninger i salmesamlingen fra Det Gamle Testamente, der er lige så mangfoldig som Den Danske Salmebog. Han vil også tale om nærorientalske forløbere,

både hymner og klagebønner, og om hvorfor Ingemann var egypter, mens reformatorerne var babyloniere (groft og overfladisk sagt).


11.45             Aarhus stifts salmehæfte ’ Nye salmer til hele året’
I begyndelsen af året udgav Aarhus Stifts salmeudvalg et hæfte med en ny salme til hver måned – og et par bonussalmer. Biskop Henrik Wigh-Poulsen vil præsentere hæftet, og vi skal synge fra udgivelsen.


12.15             Frokost
Sandwiches bestilles ved tilmelding.


12.45             Grundtvigs salmefornyelse
Erik A. Nielsen, der er professor emeritus fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, til fortælle om Grundtvigs arbejde med salmefornyelsen. Grundtvig skrev et væld af salmer, og mange af dem var skrevet som nydigtninger eller gendigtninger af ældre salmer. Grundtvig havde stor kærlighed til de gamle salmer, ikke mindst Kingos, men han var også optaget af at gudstjeneste og forkyndelse skulle være nutidig, relevant og forståelig. Derfor skrev han både videre på det gamle, ligesom han skrev mange hundreder nye salmer. Men hvad handler Grundtvigs salmer egentlig om, og hvad er det meningen, der skal ske med os, der synger dem?


13.45             Den nye Højskolesangbog
Side om side med de uundværlige gamle salmer står, i den nye udgave af Højskolesangbogen, en lang række salmer og åndelige sange, som har set dagens lys i de senere år, og som beriger traditionen med nye musikalske og poetiske udtryk. Med afsæt i en række af disse salmer og sange fortæller Anne Odgård Eyermann, der var medlem af redaktionsgruppen bag den nye, 19. udgave af Højskolesangbogen, om processen og det færdige resultat.


15.00             Kaffe med kage


15.30             Nyt tidsskrift: SANG
Ingen havde nok forestillet sig, at fællessang ville blive primetime fjernsyn fredag aften, men coronanedlukningen viste, hvor stor en betydning sang og det at synge sammen kan have for os. Sangens betydning er netop emnet for tidsskriftet SANG, som blev stiftet i 2019 og udkom første gang netop under coronanedlukningen i 2020. Tidsskriftet bringer artikler, interviews, rapporter, anmeldelser og andet, der handler om sang som udtryksform. Redaktionen bag tidsskriftet vil fortælle mere om baggrunden for tidsskriftet.


16.00             Præsentation af den nye jubilæumsbog
I anledning af Syng Nyts 10-års fødselsdag bliver der udgivet en samling af de bedste artikler fra vores artikeldatabase i bogform. Bogen indeholder både artikler, som vi selv - ikke mindst ved vores artikelredaktør, Kristen Nielsens mellemkomst - har fået skrevet til salmer.dk, men også artikler fra ’Hymnologiske Meddelelser’ og andre væsentlige salmekilder. Kirsten Nielsen, der har været redaktør af artikelsiden på Salmer.dk fra begyndelsen og nu også redaktør på denne udgivelse, vil fortælle om arbejdet med de righoldige artikler og pege på lidt af det spændende indhold.
Alle deltager i Syng Nyt salmedagen vil få et gratis eksemplar af bogen på dagen. 

16.30             Afslutning med fællessang. Vi synger en håndfuld salmer valgt og præsenteret af kendte og ukendte deltagere, så vi kan gå fra salmedagen med sang i ørene.

 


KONCERT

Bemærk, at der dagen efter salmedagen - søndag d. 10. oktober kl. 15 - er koncert i Hjortshøj kirke med Anne Odgaard Eyermann og Martin Hornstrup trio: De nye salmer i Højskolesangbogen. Der er gratis entré til koncerten.

 


PRAKTISKE OPLYSNINGER


Arrangementet finder sted i Hjortshøj kirkes sognegård, Smedebakken 14, 8530 Hjortshøj. Der går både bus (nr. 12) og tog til Hjortshøj.


Prisen er 200 kr., som dækker deltagelse foruden morgenkaffe og morgenbrød, frokost samt eftermiddagskaffe og kage. Desuden er vores nye artikelbog inkluderet i prisen som nævnt ovenfor.


Tilmelding foregår via vores webshop på www.syngnyt.dk, hvor man kan betale med Dankort.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til Morten Skovsted, tlf. 42 72 78 76 eller mail@salmer.dk


_______________________


Fra de foregående års Syng Nyt salmedage kan nævnes følgende programpunkter:


I 2019 havde vi som nævnt to arrangementer, hvoraf det seneste var markeringen af salmebogsjubilæet.
Dagen bestod af to foredrag og en salmekoncert:

 • Foredrag ved sognepræst og salmehistoriker Peter Noer om ’Thomissøns salmebog og Salmebogens historie’.
 • Foredrag v/Morten Skovsted om ’Den autoriserede salmebogs fremtid’.
 • Salmekoncert i kirken med nye og gamle toner over 450 års salmetoner.I maj måned 2019 havde vi et telt på Kirkedagene/Himmelske dage i Herning.
På 'Mulighedernes marked' indbød vi til 17 spændende oplæg. med følgende titler og foredragsholder: 


 • Hvad skal vi med nye salmer? v/ Morten Skovsted
 • Den gode melodi v/ Erling Lindgren
 • De nye salmers betydning i Avedøre kirke v/ Ida Kongsbak
 • Hvad er en god børnesalme? v/ Hanne Jul Jakobsen og Martin Hornstrup
 • Salmesang som paradigme for kirkens arbejdsformer v/ Hans Raun Iversen
 • Salmer til de tynde timer – om sjælesorg i salmer v/ Lone Vesterdal og Camilla Svanberg
 • Om Ole Sarvigs salmer v/ Julie Damlund
 • Salmer fra Taizé v/ Inge Marie Kirketerp
 • Om sit arbejde med melodierne gennem årtier v/ Willy Egmose
 • Danske Kirkedage og mine salmer v/ Hans Anker Jørgensen
 • At skrive salmer i skyggen af de store v/ Holger Lissner
 • Om Kirkedagenes og Løgumklostersangbogens betydning for nye salmer... v/ Bent Andreasen
 • Naturen i salmerne v/ Henrik Wigh-Poulsen
 • Sådan blev '100 salmer' til v/ Morten Skovsted
 • Fra Brorsons salmeskat v/ Bettina og Peter Noer
 • Om det grundtvigske i de nye salmer v/ Ingrid Ank
 • Om Livsmessen v/ Iben Krogsdal                    I 2018 var vi i Hjortshøj med bl.a. følgende indlæg:


 • Kirkeminister Mette Bock om ’Sangens renaissance: Vi er ved at genopdage sangens betydning for fællesskabet og livsmodet’
 • Jørgen Carlsen: Arbejdet med den kommende udgave af Højskolesangbogen
 • Erling Lindgren: Melodier til tiden. Om tidens krav til sang- og salmemelodier
 • Kirsten Nielsen: Hvem er Gud i Holger Lissners salmer?
 • Lisbeth Smedegaard Andersen om sine salmer


I 2017 var det Odense Domkirke, der lagde hus til salmedagen i samarbejde med Fyns stift med bl.a. følgende indlæg:


 • Iben Krogsdal om sine nydigtninger af Luthers salmer
 • Tine Lindhardt om behovet for nye salmer
 • Michael Nielsen om sine salmer
 • Rasmus Nøjgaard om tankerne bag Kirkesangbogen: Hvorfor synge sange i kirken?
 • Povl Balslev om den gode melodi
 • Martin Hornstrup om arbejdet i ’Forum for børnesalmer’ og spørgsmålet: Hvad kan og skal en børnesalme?


I 2016 foregik Syng Nyt Salmedagen i Hjortshøj med b.la. følgende indlæg:

 • Louise Højlund: Simon Grotrians salmer
 • Kirsten Nielsen og Mads Djernes: ”Om at lukke salmer op”.
 • Lotte Thyrring Andersen om Jørgen Gustava Brandts salmeforfatterskab.
 • Holger Lissner om sine salmer
 • Panelsnak om salmemelodier v/ organisterne Charlotte Schiøtz, Martin Hornstrup og Søren Kinch Hansen


I 2015 afholdtes dagen i Vartov, København i samarbejde med Gruntvigsk Forum og Folkekirkens Ungdomskor. Fra progrmamet: 

 • Marianne Christiansen  om Grundtvigs salmefornyelsesprojekt
 • Erik Skyum-Nielsen om salmen som litterær genre.
 • Jakob Lorentzen om at komponere nye, sangbare salmemelodier
 • Lotte Smith-Petersen om de nye salmer og børnene
 • Ulla Morre Bidstrup om nye Salmer til de kirkelige handlinger
 • Paneldebat: Autorisation eller kaos? Med Carsten Clemmesen, Hans Raun Iversen og Henrik Wigh-Poulsen
 • Fyraftensang i Vartovs gård ved Bertel Haarder
 • På dagen deltog desuden børne- og ungdomskor fra Måløv kirke, Esajas kirke, Rosenvængets og Vesterbro sogn under ledelse af Niels Granvig, Sigga Eythorsdottir, Marlene Lollike og Lotte Smith-Petersen


I 2014 var vi i Hjortshøj med følgende program:

 • Helga Kolby Kristiansen om kampen for de nye salmer i salmebogen.
 • Hans Raun Iversen om den nye salmesang og kirkens fornyelse i dag
 • Lars Busk Sørensen om et liv som salmedigter
 • Kirsten Nielsen om gudsbilleder i nyere salmer
 • Workshop v/  Søren Kinch Hansen med indøvelse af salmekorsatser til fremførelse i kirken ved aftenens koncert
 • Ulla Morre Bidstrup om Grundtvigs salmeprogram og de nye salmer
 • Hans Dammeyer: Hvad er en ’rytmisk salme’?
 • interview med Simon Grotrian, lavet til Syng Nyt salmedagen
 • Koncert v/ Marianne Harboe og Hans Dal: Salmer i sorg og glæde


I 2013 var vi i Hjortshøj med følgende program

 • Jørgen Kjærgaard: Hvorfor skal vi have flere salmer
 • Jesper Gottlieb om at komponere til nye salmer
 • Hans Anker Jørgensen: Tanker efter 57 år i salmeværkstedet
 • Indøvelse af ny korsats v/ Maria Kynne
 • Holger Lissner: At oversætte salmer til dansk
 • Iben Krogsdal: Hvordan skriver man salmer, når det religiøse sprog er under forandring?
 • Janne Mark fortæller om et ambitiøst, nyt salmeprojekt (Kirkesangbogen)
 • Koncert med Helene Blum, Maria Kynne, Janne Mark, Lisbeth Iversen m.fl.


I 2012 og 2011 var der tale om mindre arrangementer, der mere havde karakter af møde og samtale end af større, offentlige arrangementer.