Salmehistorie


SALMEHISTORISK NETVÆRK


I september 2019 blev der i Syng Nyt-regi stiftet et 'Salmehistorisk Netværk'.


Netværket skal søge at løfte arven fra Salmehistorisk Selskab og Hymnologisk Selskab, der i marts 2019 nedlagde sig selv.


Salmehistorisk Netværk er en del af Syng Nyt men vil arbejde selvstændigt på at fremme det salmehistoriske arbejde. Dette vil ske ved samtale, møder og udgivelser, både digitalt og i papirform. Der vil inden længe findes en selvstændig hjemmeside til netværket og tilsvarende en facebookside.


I centrum for arbejdet vil være et tilbagevendende Hymnologisk sommermøde, hvoraf det første allerede er fastsat til lørdag d. 20. juni 2020 et sted i Aarhus.


Der er nedsat en lille styregruppe, bestående af Morten Skovsted (formand) samt Peter Albek Noer og Mads Djernes, som skal søge at samle enderne for de mange 'medlemmer'.


'Medlem' er man - som det gælder for Syng Nyt - når man står på vores mailingliste, så man kan få besked om arrangementer og udgivelser og i øvrigt kan bidrage til samtalen og arbejdet i det hele taget.
Det koster intet at være medlem.


Billedet er fra mødet i september og viser de fremmødte på det stiftende møde (fra venstre: Niels Thomsen. Thomas Olesen, Ea Dal, Jens Lyster, Mads Djernes, Jørgen Kjærgaard, Ove Paulsen og med ryggen til Peter Albek Noer. Bag kameraet stod Morten Skovsted.


Vi ser frem til arbejdet med salmehistorien i bredeste forstand og på adskillige platforme.


Enhver, der er interesseret i at stå på vores mailingliste, er velkommen til at sende en mail til formanden, Morten Skovsted på morten@skovsted.dk.