Om SYNG NYT

Om SYNG NYT


Netværket blev stiftet i 2011 af sognepræst Morten Skovsted. I 2014 blev Syng Nyt også til et forlag, da vi udgav 'Syng Nyt-hæftet' med 20 nyere salmer. Siden har vi udgivet en lang række titler. Læs mere om dem og køb dem i vores webshop.

I årene 2013-2018 etablerede vi Salmedatabasen - Danmarks største salmesamling.
Udviklingen af denne foregår fortsat og løbende. I 2020 blev vores salmeaktiviteter samlet på hjemmesiden salmer.dk. 
Se mere på www.salmer.dk.


Under Syng Nyt stiftede vi i 2017 'Forum for børnesalmer', der arbejder med at højne kvaliteten af og arbejdet med de børnesalmer, vi så ofte bruger til de mange børnegudstjenester i Folkekirken. Læs mere om 'Forum for børnesalmer' her.


I september 2019 stiftede vi 'Salmehistorisk Netværk', der arbejde med det salmehistoriske i bredeste forstand og udbreder arbejdet og interessen derfor via sin egen hjemmesiden (se den her) og et årligt tilbagevendende 'Hymnologisk sommermøde'. 


Syng Nyt har over 600 medlemmer samt 4000 brugere af salmer.dk. Netværket består af organister, præster, kirkesangere, salmedigtere, komponister, musikfolk og salmebrugere fra hele landet. 


Det er tanken, at Syng Nyt-delen af netværket skal søge at medvirke til udbredelsen af nye salmer ved at vi:


  • Inspirerer hinanden gensidigt; præster, organister, salmedigtere, komponister og andre der bruger og/eller er interesserede i nye salmer.
  • Står for salmearrangementer på sogne- provsti- stifts- eller landsplan eller hjælper med at arrangere sådanne.
  • Udgiver nye salmer.
  • Udvikler redskaber, der gør det nemmere at finde frem til relevante, nye salmer, f.eks. registre, databaser m.v.
  • Indbyder til et tilbagevendende, årligt salmetræf, hvor vi sammen kan synge, lytte og tale sammen om nye salmer.
  • Formidler information om nye udgivelser med og om nye salmer samt anmeldelser heraf.


Som det fremgår af det ovenstående har Syng Nyt imidlertid gennem årene udbredt sit virke til også i stigende grad at beskæftige sig med de klassiske salmer. Vi ser det som en gensidig berigelse af salmearbejdet, at vi arbejder med både gamle og nye salmer.


Det er gratis at være medlem af og bruge netværket, og alle med et hjerte der banker for nye salmer er velkomne, professionelle så vel som glade amatører.


Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev her.